PRÁVNY SERVIS, KTORÝ POSKYTUJEM MOJIM KLIENTOM

Právny servis, ktorý ponúkam svojim klientom je dodávaný prostredníctvom najväčšieho notárskeho úradu v Slovenskej republike, ktorý je zmluvným partnerom našej kancelárie RE/MAX Plus.

1) Príprava kúpnych zmlúv formou notárskej zápisnice
2) Notárska úschova

1) Príprava zmlúv formou notárskej zápisnice:
Právny servis, ktorý zabezpečujem v priebehu transakcie, je robený prostredníctvom spoľahlivého a dlhoročnými skúsenosťami overeného notárskeho úradu, ktorý nám poskytuje kompletný právny servis. Kúpne zmluvy pre mojich klientov sú pripravované priamo notárom formou notárskej zápisnice. Pre predávajúcich a kupujúcich to znamená, že notár pripravujúci zmluvy, je v plnom rozsahu zodpovedný za obsah zmluvy a je poistený až do výšky cca. 700 000 EUR. Príprava zmlúv formou notárskej zápisnice má niekoľko výhod oproti bežným súkromným zmluvám. Jedna z výhod je dĺžka katastrálneho konania na katastri, ktorá je oproti štandardným 30 dňom pri súkromných zmluvách skrátená len na 20 dní v prípade notárskych zápisníc. Druhou podstatnou výhodou je, že sa jedná o jeden z najbezpečnejších spôsobov prípravy zmlúv, kde notár ručí za to, že zmluvy musia byť v súlade s platnými zákonmi SR.

2) Notárska úschova: (vinkulácia finančných prostriedkov prostredníctvom notára)
Uvoľňovanie peňazí z notárskej úschovy.
Notárska úschova je najbezpečnejší spôsob prevodu peňazí pri prevode nehnuteľností. Bezpečnosť zložených peňazí v notárskej úschove je omnoho bezpečnejšia napr. aj oproti vinkulácii peňazí z banky.

Ak chcete aj Vy predávať Vašu nehnuteľnosť bezpečne, tak ma prosím neváhajte kontaktovať.